Cunda His Yat Turu 

Yel Değirmeni ve Agios Yannis Kilisesi
1600-1650 y?llar? aras?nda kurulan adan?n yel de?irmenlerinin ilki, A??klar Tepesi’nde Agios Yannis Kilisesi’nin bat?s?ndaki yer al?yor.
TAS KAHVE...CUNDA
Cunda adas? - Ta? Kahve'nin ...


Yukarı